Bieblova – uzavírka komunikace

Odbor dopravy ÚMČ P5 sděluje občanům, že v termínu od 24. 08. 2017 do 31. 10. 2017 bude zcela uzavřena komunikace Bieblova, a to v úseku od ul. Radlická po křižovatku s ul. Na Doubkové a Na Skalce. Důvodem uzavírky je oprava komunikace. Objízdná trasa je vedena ul. Radlickou, Ostrovského a U Santošky (obousměrně) s tím, že současně bude upraven signální plán světelně řízených křižovatek na této objízdné trase (zejména Radlická x Ostrovského).

Uzavřený úsek komunikace:

Objízdná trasa: