Bezpečnost na prvním místě – Participativní rozpočet 2018

Bezpečnost na prvním místě – tak se stručně a výstižně dají shrnout výsledky hlasování v Participativním rozpočtu 2018 (ParRoz) na Praze 5. Na prvních dvou místech jste totiž hlasovali pro zvýšení bezpečnosti chodců – v obou případech v ulici Svornosti na pražském Smíchově. Děkujeme všem za účast na projektu, v němž sami rozhodujete, jaká bude Praha 5. I ve druhém ročníku hlasování jste potvrdili, že vám městská část Praha 5 není lhostejná.

MČ Praha 5  pro rok 2018 vyčlenila na realizaci projektů v participativním rozpočtu 10 milionů korun. Do uvedené částky se „vešlo“ přesně prvních šest projektů:

  1. Nejnebezpečnější přechod v Praze – zvýšení bezpečnosti (umístění radaru v ul. Svornosti)
  2. Chodník Svornosti – ochrana chodců před nárazem vozidel 
  3. Místo pro setkávání na Dívčích hradech
  4. Obnova vinice sv. Kristýny na Buďánkách
  5. Za Buďánka krásnější!
  6. Naučná trasa vedoucí po Cibuleckém lese v Praze 5 – Košířích

Vzhledem k tomu, že se vedení MČ Praha 5 dlouhodobě snaží o bezpečnější silniční provoz v naší městské části, rozhodlo již dříve o instalaci několika radarů na komunikacích na území Prahy 5 a proto byl již v průběhu hlasování ParRoz vybrán jejich dodavatel. Jedním z vytipovaných míst pro radar byl shodou okolností i přechod v ulici Svornosti vámi navržený. Díky tomu byl tento váš vítězný návrh v době vyhlášení výsledků ParRoz téměř hotový a radar (nejenom) v ulici Svornosti již byl instalován (viz foto níže). Proto zbyly finance na realizaci projektu, který se v hlasování umístil jako sedmý v pořadí, tj.:

7. Revitalizace dětského hřiště Pod Kavalírkou.

 

ParRoz 2018 v číslech

1996 tolik bylo hlasujících v roce 2018
78 % tolik z nich hlasovalo pro vítěznou možnost
50 % tolik se do hlasování zapojilo žen (mužů 49 %)
30 – 39 z této věkové hranice bylo nejvíce hlasujících (do 40 let)
67 % tolik hlasujících má vysokoškolské vzdělání

Zdroj a podrobnosti zde

 

  • Participativní rozpočet 2019 by měl odstartovat v první polovině února 2019. 
  • Sledujte nás zde.

 

ParRoz 2018 – umístění radaru v ulici Svornosti  – před /po: