Balíček územního plánování

08/04/2003

Rada MČ Praha 5 projednala několik materiálů, které se obecně týkaly výstavby a otázek územního plánu. Materiály radním předkládal místostarosta Vojtěch Zapletal (ODS), který má na radnici tuto oblast na starosti.

V prvním případě radní souhlasili v rámci výjimečně přípustného využití území se změnou stavby administrativního objektu na malý hotel s kapacitou 40 lůžek. Přestavovaný objekt v ulici Svornosti 10 původně sloužil pro výrobu kartáčů, jako sklad a kanceláře. Změna stavby souvisí se změnou vlastníka objektu.

Balíček územního plánování

Rada MČ Praha 5 projednala několik materiálů, které se obecně týkaly výstavby a otázek územního plánu. Materiály radním předkládal místostarosta Vojtěch Zapletal (ODS), který má na radnici tuto oblast na starosti.

V prvním případě radní souhlasili v rámci výjimečně přípustného využití území se změnou stavby administrativního objektu na malý hotel s kapacitou 40 lůžek. Přestavovaný objekt v ulici Svornosti 10 původně sloužil pro výrobu kartáčů, jako sklad a kanceláře. Změna stavby souvisí se změnou vlastníka objektu.

Druhý materiál se týkal doporučení pořízení změn funkčního využití na některých pozemcích v Motole. Změny by měly umožnit rozšíření současného golfového hřiště na mezinárodní standard s 18 jamkami. Předkladatelé návrhu původní projekt na základě nových skutečností (výsledky biologického průzkumu) více přizpůsobili ochraně životního prostředí (změny ve vedení golfových drah).

Třetí materiál se týkal doporučení změny funkčního využití území v Košířích (mezi Jinonickou a Pod Šmukýřkou) z ?lesních porostů? na ?čistě obytné a sady a zahrady, která by zde umožnila výstavbu několika obytných vil.

Poslední materiál se pak týkal doporučení pořízení změny funkčního využití pozemků v Jinonicích (zdevastovaný areál zahrady zámečku s hospodářskými budovami). Zde by změna z parků a parkových ploch na smíšené obchodu a služeb umožnila získat zázemí pro připravovanou rekonstrukci zámečku a stavbu viladomů.

Poslední tři materiály bude ještě projednávat (a dávat konečné stanovisko k navrženým změnám) dubnové zasedání ZMČ Praha 5.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě