Balená voda nově zamířila i na Prahu 5

29/04/2019

Městská část Praha 5 se stala dvanáctým členem projektu „Balené vody“ – donášky přímo do bytu pro zdravotně postižené. Připojila se tak k Prahám 2, 3, 4, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 20 a městské části Březiněves.

Radní Prahy 5 pro sociální oblast Petr Lachnit to považuje za další krok na cestě k bezbariérovosti: „Přerušení dodávky pitné vody je pro každého nepříjemné a pro lidi s omezenou pohyblivostí může být cesta k cisterně a doprava vody domů nepřekonatelný problém. Proto jsem rád, že se naše městská část do projektu balené vody zapojila. V případě dlouhodobých výluk či havárií míří balená voda totiž přímo k lidem na jimi určené místo a pro zdravotně postižené je určitě lepší vzít si dvoulitrový sáček s vodou než se tahat s kýblem.“

Všechny kontejnery s balenou vodou jsou vybaveny čipy, takže Pražské vodovody a kanalizace (PVK) mohou sledovat jejich přesnou polohu a zároveň mají přehled pohybů kontejnerů od výrobní linky přes sklady do samotné distribuce. Do každého kontejneru se vejde zhruba sto dvoulitrových sáčků. PVK zároveň nabízí tuto službu pobytovým zařízením sociálních služeb, tedy domovům pro seniory, domům s pečovatelskou službou, domovům pro osoby se zdravotním postižením apod.

Balicí linka je instalována v úpravně vody Káraný. Celý proces balení vody do sáčků včetně použité folie je v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů. Potřebné údaje o jakosti pitné vody, včetně data spotřeby, jsou uvedeny na sáčku. Jakost vody v sáčcích je průběžně kontrolována akreditovanou laboratoří.

PVK využívají balenou vodu také při haváriích či dlouhodobých výlukách jako náhradní zdroj zásobování pitnou vodou.

Jak projekt „Balená voda“ v praxi funguje?

Stačí si vytisknout a vyplnit formulář uvedený v příloze, který obsahuje i všechny další důležité informace a doručit jej:

  • poštou na adresu: Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10
  • osobně do budovy zákaznického centra společnosti Pražské vodovody a kanalizace, Dykova 3, Praha 10

Obálku je třeba označit heslem „Balená voda“.

 

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě