ANKETA: Jak bude vypadat projekt, který změní zlíchovský lihovar?

03/05/2018

Asi je jen málo z nás, kdo by neznal (a koho by neštval) zdevastovaný areál někdejšího lihovaru na Zlíchově. Ale lidově řečeno ledy se hnuly a na území dnešních ruin může za pár let vyrůst zcela nový komplex. Ve hře jsou nyní různé návrhy jeho možné budoucí podoby.

Lihovar na Zlíchově se z urbanistického hlediska nalézá ve strategické pozici na jižní špičce území mezi ulicemi Nádražní a Strakonická. Stavba bude jednou vítat všechny návštěvníky Prahy přijíždějící do města jižní cestou podél řeky. Územní plán má v dané lokalitě vysoký koeficient podlažních ploch. Umožňuje tedy poměrně kompaktní a hmotnou zástavbu, převyšující hmoty původního lihovaru. Stavba bude odevšad dobře viditelná, její budoucí podoba je již delší dobu předmětem debat i zájmu veřejnosti.

„Na výboru územního rozvoje městské části Praha 5 byly v průběhu dvou let postupně představeny již tři návrhy. Všechny uvažují s dominantou na jižním cípu území a se třemi bloky zástavby mezi oběma přilehlými ulicemi. Z původního areálu jsou památkově chráněné objekt varny a starý komín, všechny návrhy počítají s jejich rekonstrukcí. Využití je převážně obytné, v parteru městská část požaduje vytvořit prostory pro vybavenost a také dodržet příčnou prostupnost územím,“ informovala předsedkyně výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5 Zuzana Hamanová (STAN).

Projekt lihovaru byl městské části poprvé oficiálně představen v květnu 2016. Společnost Zlatý lihovar tehdy odprezentovala první návrh architektonického studia GeddesKaňka se šestnáctipatrovou prosklenou dominantou na jižním cípu. Tento návrh byl následně upravován a v létě 2017 byl představen druhý návrh stejného studia.

Druhý návrh tvarově vychází z prvního, snižuje hmotu dominanty a přeskupuje podlažní plochy. Zcela jiným způsobem pojednává fasády v černobílých kontrastech.

V zimě 2017 vstoupil do hry nový investor, který uvažuje o koupi projektu, společnost Trigema. Trigema spolupracuje se sochařem Davidem Černým a s architektonickým studiem Black n’arch a společně představili novou variantu projektu. Tento třetí návrh vychází z industriální tradice starého Smíchova, využívá tvarosloví i struktury průmyslových staveb a na jižní špičce území staví jako dominantu vysoký obytný komín. Kromě vybavenosti v celém parteru počítá s galerií v prostoru varny, která by byla lávkou přes železnici propojena s MeetFactory.

V současné době probíhají jednání, a nelze tedy říci, jaký lihovar nakonec vyroste. „Již roky je objekt lihovaru brownfieldem v tom nejhorším slova smyslu. Věřím, že nyní se blýská na oživení tohoto území. Představená vize zástavby bude zcela jistě správným architektonickým počinem, jelikož plně respektuje historický kontext Smíchova,“ dodal starosta Prahy 5 Pavel Richter (TOP 09).

 

Hlasujte v anketě

Předkládáme vám pro srovnání všechny tři návrhy lihovaru Zlíchov.
Pokud chcete vyjádřit svůj názor, můžete pro některý z nich hlasovat.

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě