Andělská matiné startují již v pátek 24. září

Podzimní Andělská matiné 2021
nabídnou ohňostroj nálad ve 4 různých koncertech!

Varhany promlouvající
24. září v 11h v kostele sv. Václava na Smíchově

Linda Sítková – varhany
Přímý obrazový přenos z kůru, varhanici při hře uvidíte!

Koncert otevřen široké veřejnosti, vstup zdarma nejen pro seniory
Bach – Klička – Franck

Na osmi strunách
19. října v 11h v Českém muzeu hudby

Luboš Dudek – housle
Eduard Šístek – violoncello
Loni streamovaný koronavirový koncert – konečně naživo
Mozart – Martinů – Kodály – Halvorssen

Pocta C. Ph. E. Bachovi
23. listopadu v 11h v Českém muzeu hudby

Jana Semerádová – flauto traverso
Dagmar Valentová – viola
Monika Knoblochová – forte-piano
J. S. Bach byl ve své době známy jako otec toho slavného Bacha – Carla Phillipa.
Dnes se role obrátily, ale ani na synovu hudbu nelze zapomenout

V případě zájmu rezervujte vstupenky telefonicky (723 117 050) nebo e-mailem (andelskaMatine@gmail.com) a zároveň, prosím, sledujte aktuální nařízení vlády ohledně kulturních akcí. Děkujeme.

 

Akce se koná pod záštitou místostarosty Lukáše Herolda.