Aktuální informace – provoz ÚMČ dočasně omezen

21/03/2022 Úvodní stránka

 

MČ Praha 5 je pod kybernetickým útokem. V současné době řešíme technické a bezpečnostní záležitosti v souvislosti s touto mimořádnou situací. Provoz odborů ÚMČ Praha 5 je dočasně omezen. Požadavky, ke kterým je nutno využít počítačové technologie, nelze v současné době uskutečnit.

 

21.03.2022 – 14:04

Dnes byly opět zprovozněny telefonní linky ÚMČ Prahy 5. Občané mohou plně využívat informační linku 257 000 111, příp. se mohou ve svých záležitostech obracet na zaměstnance ÚMČ prostřednictvím pevných telefonních linek (telefonní seznam).
Inzerované provizorní kontakty na mobilní telefony jednotlivých odborů pozbývají platnost.

 


21.03.2022 – 11:22

ÚMČ odbor osobních dokladů a evidence obyvatel oznamuje, že od dnešního dne (21.03.2022) od 9:00 hodin zprovoznil výdej hotových dokladů (cestovních pasů a občanských průkazů).

Podání žádosti o občanské průkazy či pasy prozatím není možné, lze o ně požádat na úřadě městské části Praha 1 až 22 nebo na kterékoliv obci s rozšířenou působností v ČR.

 

 

ÚMČ Praha 5 intenzivně řeší následky kybernetického útoku. Z tohoto důvodu je od pondělí 21.03. 2022 provoz úřadu stále ještě v omezeném režimu. Je možné komunikovat přes datovou schránku MČ. Seznam všech aktuálně fungujících služeb, činností a kontaktů je k dispozici na webových stránkách úřadu. O dalších krocích či znovuobnovení jednotlivých agend odborů bude veřejnost neprodleně informována.

 

Činnosti a služby poskytované občanům v rámci omezeného provozu ÚMČ Prahy 5 viz zde

 

Děkujeme za pochopení a za vzniklé potíže se omlouváme.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě