Aktuální informace pro provozovatele předzahrádek

Pro zmírnění tíživé situace poplatníků, kteří na území MČ Praha 5 provozují tzv. předzahrádky a jichž se dotklo nařízení Vlády ČR č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým byl vyhlášen v ČR nouzový stav, správce místních poplatků, Úřad MČ Praha 5, rozhodl o prominutí tohoto místního poplatku. Doba platnosti tohoto rozhodnutí je stanovena na dobu určitou, od 1. dubna (datum zveřejnění na úřední desce ÚMČ Praha 5) do 31. 12. 2020.

Splnění podmínek pro prominutí místního poplatku za předzahrádky posuzuje správce poplatku na základě oznámení o užívání veřejného prostranství, tzn. vydaného rozhodnutí odboru dopravy Úřadu MČ Praha 5, a následné ohlašovací povinnosti k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství, i když s nulovou sazbou.

Celé znění Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství z důvodu mimořádné situace naleznete v příloze.

Přílohy ke stažení