Aktuální informace k projektu Snižování imisí z dopravy ozeleněním vybraných ulic pomocí zeleně

Ke konci července bylo v ulicích Prahy 5 umístěno 114 kontejnerů (44 kusů typu 2 a 70 kusů typu 3, rozdíl je v délce nádob). Zbývá umístit 131 kontejnerů z celkového počtu 245 kusů. Na základě připomínek občanů bylo přemístěno 8 kontejnerů.

Jednalo se o přesuny s ohledem na manipulační plochu před vchody do bytových domů. Konkrétně v ulici Hořejší nábřeží byly dvě nádoby odstraněny a přesunuty na jinou pozici ve shodné lokalitě, aby bylo vyhověno podmínkám projektu. Termín dokončení je plánová 100 dní od podpisu smlouvy (22. června 2012) a to na konec září. Podle sdělení dodavatele by květníky měly být osázeny a naplněny substrátem do konce srpna. V září potom proběhne výsadba stromů a keřů.