Adventní koncert pro zaměstnance škol

V sobotu 2. prosince se konal v galerii Portheimka pod záštitou zástupce starosty Městské části Praha 5 Mgr. Víta Šolleho a zástupce starosty Bc. Lukáše Herolda slavnostní adventní koncert pro zaměstnance škol, zřizovaných Městskou částí Praha 5.

V úvodním slově zástupce starosty Mg.V.Šolle poděkoval přítomným  zaměstnancům škol za jejich celoroční pedagogickou práci. Členové České filharmonie ve složení Pavel Nechvíle, Magdaléna Mašláňová, Ondřej Kameš, Marek Novák, Debora Konečná a Dana Klásková přednesli skladby z děl A.Vivaldiho –Čtvero ročních dob, J.S.Bacha – Air a J.Pachelbela – Kánon. Po koncertu bylo připraveno pro všechny návštěvníky občerstvení.