Prodloužení úřední doby pro vydávání voličských průkazů

Vážení spoluobčané,

 

vzhledem k velkému zájmu počtu voličů o vydávání voličských průkazů „na počkání“, úřad MČ Praha 5, Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb, rozhodl dnešního dne 5. 10. 2021 o prodloužení úřední doby pro vydávání voličských průkazů do 16:30 hod.

 

Příjem žádostí těchto voličských průkazů dle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude ukončeno dne 6. 10. 2021 v 16:00 hod.  

 

Odbavování agend na úseku občanských průkazů, cestovních pasů a evidence obyvatel bude dne 5. 10. 2021 ukončeno dle stanovené úřední doby ve 14:00 hod. Děkujeme za pochopení.