05/04/2019

Odbor dopravy sděluje, že v termínu od 11.04.2019 do 07.06.2019 bude uzavřen níže uvedený úsek komunikace Na pláni, z důvodu opravy kanalizace a vodovodu. Objízdné trasy budou vedeny po přilehlé komunikační síti. Následovat budou další etapy provádění prací ve směru k ul. Pravoúhlá (k Smíchovskému hřbitovu), které si vyžádají opět úplnou uzavírku konkrétní části komunikace Na pláni. Stavební práce budou dle sdělení investora a zhotovitele probíhat min. po celou stavební sezónu roku 2019.

Děkujeme za pochopení.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě