Sdělení občanům:

Odbor dopravy Ú MČ P5 sděluje občanům, že v termínu od 29.03.2019, 22:00hod do 31.03.2019, 15:00hod bude uzavřena komunikace Radlická v prostoru u stanice metra Radlická. Důvodem uzavírky je stavba lávky pro pěší přes ul. Radlickou spojující objekty ČSOB.

Objízdná trasa bude vedena po ul. Bucharova, Plzeňská, Radlická. Tato uzavírka není povolována Odborem dopravy Ú MČ P5, ale Magistrátem hl. m. Prahy a je s ní spojena i změna vedení  autobusové noční linky č. 904. Ta je vedena po trase autobusové linky č. 137 bez  zastávek. Dopravní obsluhu Radlic v nočních hodinách bude zajišťovat tramvajová linka č. 99.

Děkujeme za pochopení.