Sdělení občanům:

Odbor dopravy Ú MČ P5 sděluje občanům, že v termínu od 20.04.2019 do 21.04.2019 bude z důvodu opravy vozovky uzavřena komunikace Holečkova v úseku mezi ul. Erbenova a ul. Mahenova. Dopravní obsluha lokality bude zajištěna zobousměrněním obou úseků Holečkovy ulice od ul. Erbenova i od ul. Plzeňská.

Odbor dopravy Ú MČ P5 sděluje občanům, že  od 25.03.2019 do 09.04.2019 bude uzavřena komunikace Nad Santoškou a od 11.04.2019 do 03.05.2019 komunikace Vavřinecká z důvodu opravy vozovky. Objízdné trasy budou vedeny po přilehlé komunikační síti.

 

 

 

Odbor dopravy Ú MČ P5 sděluje občanům, že  od 16.03.2019 do 30.09.2019 bude uzavřena komunikace Lučištníků z důvodu rekonstrukce komunikace a výstavby inženýrských sítí. Objízdné trasy budou vedeny po přilehlé komunikační síti.

Odbor dopravy Ú MČ P5 sděluje občanům, že od 21.03.2019 do 07.04.2019 bude uzavřena komunikace Braunova a od 08.04.2019 do 19.05.2019 komunikace Na Neklance  z důvodu opravy vodovodních řadů a kanalizace. Objízdné trasy budou vedeny po přilehlé komunikační síti.

 

 

Děkujeme za pochopení