6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5

31/08/2023
 1. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5, které se koná dne 12. 9. 2023 od 9.00 hodin v zasedací síni ZMČ Praha 5, Štefánikova 13-15, Praha 5, 6. patro

Online přenos ze zasedání lze sledovat zde nebo na YouTube kanálu MČ Praha 5.

 

 • Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5
 • Ověřovatelé zápisu 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5
 • Schválení programu 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5
 • Volba přísedící a znovuzvolení přísedící k Obvodnímu soudu pro Prahu 5
 • Čestné občanství městské části Praha 5 za rok 2021 a 2022
 • Souhlas s opětovným podáním žádosti o dotaci na projekt “Nákup dvou nízkoemisních vozidel pro Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o.”
 • Smlouva o spolupráci s MHMP – projekt zabydlování a podpora v bydlení, poradci pro nájemníky, kontaktní místa pro bydlení
 • Vyhodnocení I. Výběrového řízení na prodej 7 volných jednotek formou elektronické aukce a revokace usnesení ZMČ/22/16/2022 a ZMČ/22/17/2022 ze dne  24.2.2022
 • Prodej jednotky v domě Nádražní 761/52, Praha 5 Společenství vlastníků jednotek Nádražní 761, Praha 5
 • Prodej části pozemku parc. č. 1479/66 v k. ú. Košíře Dopravnímu podniku hl. m. Prahy
 • Prodej zastavěného pozemku parc.č. 834/28 v k.ú. Jinonice vlastníkovi stavby garáže
 • Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací se společností Vilapark Klamovka, s. r. o.
 • Informace o petici za urychlení stavby Radlické radiály
 • Memorandum o spolupráci mezi MČ Praha 5 a HMP v souvislosti se záměrem „Waldorfské lyceum“, s ním související změna Z 3768/00 a odejmutí svěřené správy MČ na pozemku parc. č. 1480 v k. ú. Jinonice
 • Dodatek ke zřizovací listině Základní školy a mateřské školy Praha 5 – Smíchov, Grafická 13/1060, příspěvkové organizace
 • Poskytnutí individuální dotace MČ Praha 5 spolku Sto skupin, z.s., na projekt “Dětská skupina V říši příběhů”
 • Zpráva o činnosti Výboru školského ZMČ Praha 5 za období 11/2022 – 06/2023
 • Zpráva o činnosti Výboru pro otevřenou radnici ZMČ Praha 5 za I. pololetí 2023
 • Zpráva o činnosti Výboru finančního a investic ZMČ Praha 5 za období 11/2022 – 06/2023
 • Zpráva o činnosti Výboru životního prostředí a veřejného prostoru ZMČ Praha 5 za období 12/2022-06/2023
 • Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 za dobu od 08.11.2022 do 30.06.2023
 • Přehled plnění úkolů z usnesení ze Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od 7. 6. 2023 do 29. 8. 2023
 • Zpráva o činnosti Rady městské části Praha 5 za 1. pololetí 2023
 • Změny ve výborech Zastupitelstva městské části Praha 5
 • Informace z radnice
 • Informace z výborů
 • Interpelace
 • Občané

 

Pokud se chce oprávněná osoba vyjádřit k otázce, která není předmětem programu zasedání ZMČ P5, může tak učinit před 16 hodinou dle Jednacího řádu ZMČ Praha 5. Přenos ze zasedání ZMČ P5 bude spolu se stenozáznamem zveřejněn na webových stránkách MČ Praha 5.

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě