4. zasedání Zastupitelstva městské části Prahy 5 25. dubna od 13:00 hodin

13/04/2023

 

 

 1. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5, které se koná dne 25. 4. 2023 od 13 hodin v zasedací síni ZMČ Praha 5, Štefánikova 13-15, Praha 5, 6. patro

 

 

PROGRAM:

 

Zahájení

 

 • Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5
 • Ověřovatelé zápisu 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5
 • Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5
 • Žádost o uzavření splátkové dohody s bývalým nájemcem bytu
 • Žádost o prodej části pozemku parc. č. 2210/1 v k. ú. Smíchov od spoluvlastníků souvisejících nemovitých věcí
 • Žádost o prodej pozemků parc. č. 1592/2, 1593/2 a 1594/1 v k. ú. Smíchov
 • Žádost o prodej pozemku parc. č. 676 jehož součástí je stavba č. p. 2582 a pozemku parc. č. 5043/11 vše k. ú. Smíchov-Strakonická 1b-od vlastnice souvisejících nemovitých věcí
 • Prodej zastavěného pozemku parc. č. 2040/4 v k. ú. Košíře vlastníkovi stavby garáže
 • Ukončení členství ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
 • Vyúčtování přidělených dotací v oblasti kulturních aktivit na území MČ Praha 5 v roce 2022
 • Vyúčtování přidělených dotací na podporu zachování a obnovy památek na území MČ Praha 5

v roce 2022

 • Vyúčtování přidělených dotací na podporu sportu na území MČ Praha 5 v roce 2022
 • Vyúčtování přidělených dotací na podporu protidrogové politiky, na podporu sociálních služeb poskytovaných občanům z MČ Praha 5 a na podporu volnočasových aktivit občanů na území MČ Praha 5 v roce 2022
 • Vyúčtování přidělených dotací na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání dětí a mládeže na území MČ Praha 5 v roce 2022

 

 • Vyúčtování přidělených dotací na podporu v enviromentální oblasti na území MČ Praha 5

v roce 2022

 • Vyúčtování přidělených dotací v rámci dotačního programu na podporu a rozvoj občanské společnosti a společensky odpovědných subjektů na území MČ Praha 5 pro rok 2022

 

 

 • Přidělení dotací v oblasti Podpora a rozvoj občanské společnosti a společensky odpovědných subjektů na území MČ Praha 5 pro rok 2023
 • Přidělení programových dotací v oblasti podpory protidrogové politiky v roce 2023
 • Přidělení programových dotací v oblasti podpory sociálních služeb poskytovaných občanům MČ Praha 5 (Aktivní dětství, Spokojené stáří, Život bez bariér) v roce 2023
 • Přidělení programových dotací v oblasti podpory volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5

v sociální oblasti v roce 2023

 • Přidělení dotací v oblasti podpory sportu na území MČ Praha 5 v roce 2023
 • Přidělení programových dotací v oblasti školství na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže na území MČ Praha 5 v roce 2023
 • Přidělení programových dotací v oblasti podpory kulturních aktivit na území MČ Praha 5

v roce 2023

 • Přidělení dotací v oblasti podpory zachování a obnovy památek na území MČ Praha 5

v roce 2023

 • Přidělení dotací v enviromentální oblasti na území MČ Praha 5 v roce 2023
 • Přehled plnění úkolů z usnesení ze Zastupitelstva MČ Praha 5 za období

od 22. 2. 2023 do 11. 4. 2023

 • Změny ve výborech Zastupitelstva městské části Praha 5
 • Zpráva o činnosti Rady městské části Praha 5 za 2. pololetí 2022
 • Informace z radnice
 • Informace z výborů
 • Interpelace
 • Občané

 

 

 

Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA

—————————————————————————————————————————–

Pokud se chce oprávněná osoba vyjádřit k otázce, která není předmětem programu zasedání ZMČ P5, může tak učinit před 16 hodinou dle Jednacího řádu ZMČ Praha 5. Přenos ze zasedání ZMČ P5 bude spolu se stenozáznamem zveřejněn na webových stránkách MČ Praha 5.

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě