3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5

23/02/2023
 1. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5, které se koná dne 7. 3. 2023 od 9 hodin v zasedací síni ZMČ Praha 5, Štefánikova 13-15, Praha 5, 6. patro

 

 

PROGRAM:

 

Zahájení

 

 • Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5
 • Ověřovatelé zápisu 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5
 • Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5
 • Návrh rozpočtu městské části Praha 5 na rok 2023, návrh finančního plánu zdaňované činnosti na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 až 2028
 • Směna stavby garáže ve vlastnictví soukromé osoby na pozemku parc. č. 1592/10, k. ú. Smíchov, ve svěřené správě MČ Praha 5, za pozemek parc. č. 1592/17, k. ú. Smíchov se stavbou garáže, ve svěřené správě MČ Praha 5, s doplatkem dle znaleckého posudku
 • Memorandum o spolupráci při zajištění infrastrukturních potřeb a kapacit v oblasti základního vzdělávání na území městské části Praha 5 mezi hl. m. Prahou a městskou částí Praha 5
 • Memorandum o spolupráci při revitalizaci sportovního areálu Rugby Clubu Tatra Smíchov
 • Přidělení dotací na úhradu nákladů vzniklých navýšením cen energií pro sportovní zařízení a sportovní kluby působící na území MČ Praha 5.
 • Podnět na pořízení změny ÚP SÚ HMP „Grussova“, na pozemku parc. č. 1038/5 v k. ú. Hlubočepy (P 72/2022)
 • Návrh MČ Praha 5 na pořízení změny ÚP SÚ HMP “V Cibulkách”, na části pozemku parc. č. 610/1 v k. ú. Košíře
 • Přehled plnění úkolů z usnesení ze Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od 21. 12. 2022 do 21. 2. 2023
 • Návrh na zrušení úkolu z usnesení ZMČ/9/10/2020 ze dne 25. 02. 2020 – vyhodnocení variant řešení nedostatečných kapacit ZŠ v oblasti Košíře/Motol v krátkodobém a dlouhodobém horizontu
 • Statut Výboru životního prostředí a veřejného prostoru Zastupitelstva MČ Praha 5
 • Statut Výboru školského Zastupitelstva MČ Praha 5
 • Statut Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5
 • Změny ve výborech Zastupitelstva městské části Praha 5
 • Poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou nebo její část za rok 2022 uvolněným členům ZMČ Praha 5, kteří ke dni ukončení výkonu funkce byli v pracovním nebo jiném obdobném poměru
 • Stanovení pravidel pro poskytování plnění dle § 58c a cestovních náhrad dle § 58d a zákona č. 131/2000 b., o hlavním městě Praze, členům ZMČ Praha 5
 • Informace z radnice
 • Informace z výboru
 • Interpelace
 • Občané

 

 

Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA

——————————————————————————————————————————-

Pokud se chce oprávněná osoba vyjádřit k otázce, která není předmětem programu zasedání ZMČ P5, může tak učinit před 16 hodinou dle Jednacího řádu ZMČ Praha 5. Přenos ze zasedání ZMČ P5 bude spolu se stenozáznamem zveřejněn na webových stránkách: https://www.praha5.cz

 

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě