3. ročník Particitipativního rozpočtu zahájen

19/02/2019

Vážení občané, připomínáme, že třetí ročník Participativního rozpočtu 2019 (ParRoz 2019) je vyhlášen. Od 4. února 2019 až do 30. dubna 2019 můžete podávat návrhy, které podle vás mohou “zlepšit” Prahu 5. Pro letošní rok MČ Praha 5 ze svého rozpočtu vymezila na vaše návrhy 15 miliónů korun, což je trojnásobek částky uvolněné pro první ročník „participativního rozpočtování“.

Zájem občanů o tento způsob přerozdělování peněz z rozpočtu skokově vzrostl, což nás těší. Zatímco v prvním ročníku se hlasování o devatenácti projektech zúčastnilo zhruba 600 lidí, druhý ročník již přinesl 29 projektů, o jejichž realizaci rozhodovaly téměř 2 000 lidí!”  řekl radní Martin Slabý. Podle něj jde o jasný důkaz, že lidé stojí o zlepšování městské části a o dialog s radnicí. „Čehož si nesmírně vážím, všem lidem za vynaložené úsilí děkuji a budu velmi rád, když se svými nápady přijdou i letos. Je na ně připraveno patnáct miliónů korun, “  dodává radní.

Návrhy lze zasílat prostřednictvím formuláře zde.

  • Více informací, včetně pravidel a harmonogramu 3. ročníku ParRoz 2019 sledujete na:

participativnirozpočet.praha5.cz

Návrhy

4. 2. 2019 začátek podávání návrhů
30. 4. 2019 ukončení podávání návrhů

Hlasování

2. 9. 2019 začátek hlasování
22.9. 2019 konec hlasování

 

  • Reportáž PRAHA TV  k tématu ke zhlédnutí zde:
  • Co je participativní rozpočet

Obecně je možné popsat participativní rozpočet jako část peněz městského rozpočtu, o jejímž využití spolurozhodují obyvatelé společně se svými volenými zastupiteli.

Participativní rozpočtování velkou měrou zlepšuje komunikaci mezi radnicí a občany při rozhodování o rozdělení financí z městského rozpočtu.

Problematika rozpočtového plánování je většině obyvatel skrytá, přitom se v konci dotýká každého občana i návštěvníka lokality.

Postupy, kterými radnice koordinují výběr realizovatelných návrhů občanů, jsou značně individuální, stejně jako výše (někdy podíl) vyčleněných finančních prostředků z rozpočtu městských částí.

  • Postup MČ Praha 5

Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé podávají návrhy, co by se za tyto finance mělo v lokalitě ve sledovaném období vylepšit, opravit, postavit či vybudovat.

Při tvorbě návrhů se obyvatelé (nejen navrhovatelé) za asistence městské části setkávají na veřejných setkáních, kde společně diskutují.

Následně občané předkládají návrhy radnici k posouzení z hlediska realizovatelnosti.

Vyvrcholením procesu je hlasování obyvatel o tom, které návrhy obyvatel má městská část v nejbližším termínu prakticky uvést ve skutečnost.

  • Ohlédnutí za minulými ročníky
Ročník Výše rozpočtu v Kč Počet projektů Počet hlasujících
2017 5 mil. 19 571
2018 10 mil. 29 1996

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě