ZVEŘEJNĚNÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI Odboru živnostenského ÚMČ Praha 5 za rok 2014

 

V příloze zveřejňuji informace o kontrolách podle § 26 z.č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, za Odbor živnostenský ÚMČ Praha 5 (živnostenský úřad Praha 5). 

Přílohy ke stažení