ZVEŘEJNĚNÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI Odboru živnostenského a občanskosprávních agend ÚMČ Praha 5 za rok 2016

V příloze tímto zveřejňuji informace o kontrolách podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, provedených oddělením kontroly Odboru živnostenského a občanskosprávních agend Úřadu městské části Praha 5 za rok 2016.

Přílohy ke stažení