Zrušení Základní školy Preslova 10/334 ke dni 30. 6. 2000

02/12/1999

24.
Předkladatel: Mgr. L. Boubelíková, radní Zrušení Základní školy Preslova 10/334 ke dni 30. 6. 2000
Z důvodu stále klesajícího počtu žáků v obvodu MČ Praha 5 a s ohledem na to, že ZŠ Preslova je v pronajatém prostoru, navrhuje se tato škola ke dni 30. 6. 2000 ke zrušení. Kapacita sousedních škol (ZŠ Kořenského, ZŠ Vltavská, ZŠ Grafická, ZŠ U Santošky 1 a ZŠ U Santošky 17) je postačující k tomu, aby děti ze ZŠ Preslova mohly dále pokračovat ve školní docházce na těchto školách
Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
I. s o u h l a s í se zrušením Základní školy Preslova 10/334 ke dni 30. 6. 2000 a s ukončením smluvního vztahu k budově, kterou vlastní okres Praha - západ
II. u k l á d á Mgr. Boubelíkové, radní podniknout všechny potřebné kroky vyplývající ze zrušení ZŠ Preslova 10/334 Termín: 31/12/99 Usnesení bylo schváleno 42 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě