Zrušení usnesení ZMČ Z 20/15/2001 – přímý prodej bytového domu čp.  1898, Xaveriova 53, se stav. pozemkem parc. č. 1911 a zahradou parc. č.  1912, k. ú. Smíchov, P5, paní Adéle Pokorné

23/01/2003

23.

Předkladatel: M. Jančík, starosta

Zrušení usnesení ZMČ Z 20/15/2001 – přímý prodej
bytového domu čp.  1898, Xaveriova 53, se stav. pozemkem parc. č.
1911 a zahradou parc. č.  1912, k. ú. Smíchov, P5, paní Adéle
Pokorné

Zájemci o koupi, mnž. Pokorní žádají o snížení nabízené kupní ceny

Zastupitelstvo městské části Praha 5

r u š í

usnesení ZMČ č. Z 20/15/2001 – z důvodu, že zájemci o koupi, mnž.
Pokorní, žádají o snížení nabízené kupní ceny při prodeji bytového
domu čp.  1898, Xaveriova 53, se stav. pozemkem parc. č.  1911 a
zahradou parc. č.  1912, k. ú. Smíchov, Praha 5

Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.

Milan Jančík
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě