Zrušení usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 26/43/2002 ze dne 21.3.2002 -Prodej domu č.p. 221, Hennerova č.o.27, se zastav. pozemkem parc.č. 322/2, k.ú. Motol, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu Hennerka 221/27, se sídlem Hennerova 27, č.p. 221, složenému z oprávněných nájemců bytů

18/04/2002

46.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Zrušení usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 26/43/2002 ze dne 21.3.2002
-Prodej domu č.p. 221, Hennerova č.o.27, se zastav. pozemkem
parc.č. 322/2, k.ú. Motol, dle Zásad prodeje bytových domů se
čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy Praha 5,
Bytovému družstvu Hennerka 221/27, se sídlem Hennerova 27, č.p.
221, složenému z oprávněných nájemců bytů

Zrušení usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 26/43/2002, ze dne 21.3.2002 –
Prodej domu Hennerova č.o.27, č.p. 221, k.ú. Motol, dle “Zásad
prodeje…” Bytovému družstvu Hennerka 221/27

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. r u š í

usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 26/43/2002 ze dne 21.3.2002

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – zrušení usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 26/43/2002 – prodej
domu Hennerova č.o.27, č.p. 221, se zastav. pozemkem parc.č.
322/2, k.ú. Motol, Bytovému družstvu Hennerka 221/27

Termín: 10/05/2002

Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě