Zrušení usnesení ZMČ P5 č.  – Z 18/5/2001 – přímý prodej bytového domu čp.  182, se stav. pozemkem parc. č.  2104 a zahradou parc. č.  2105, Bieblova 15, k. ú. Smíchov, Praha 5, spol. ENRI s. r. o., se sídlem Praha 5, Radlická 28

13/12/2001

23.
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Zrušení usnesení ZMČ P5 č. - Z 18/5/2001 - přímý prodej bytového domu čp. 182, se stav. pozemkem parc. č. 2104 a zahradou parc. č. 2105, Bieblova 15, k. ú. Smíchov, Praha 5, spol. ENRI s. r. o., se sídlem Praha 5, Radlická 28
Přímý prodej, na základě odstoupení dříve vybraného zájemce od schváleného prodeje uvedených nemovitostí
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I . r u š í usnesení ZMČ č. Z 18/5/2001 - výběr zájemce o koupi nemovitostí čp. 182, se stav. pozemkem parc. č. 2104 a zahradou parc. č. 2105, Bieblova 15, k. ú. Smíchov, Praha 5 z důvodu, že zájemce č. 1. spol. ENRI, s.r.o., žádá o snížení kupní ceny a zájemce č. 2., YOSHI, s.r.o., odstupuje od koupě
II. s c h v a l u j e přímý prodej bytového domu čp. 182, se stav. pozemkem parc. č. 2104 a zahradou parc. č. 2105, Bieblova 15, k. ú. Smíchov, Praha 5, JUDr. Drahomírovi Šachtovi, Holubova 7, za kupní cenu ve výši 3,001.000,-Kč
náhradník : Jan Jelínek, Na Doubkové 2358/7, P5 - kupní cena ve výši 2,000.000,-Kč Prodej uskutečnit bez opravy střechy
III. u k l á d á M. Jančíkovi, zást. starosty realizovat administrativní kroky za účelem přímého prodeje bytového domu čp. 182, se stav. pozemkem parc. č. 2104 a zahradou parc. č. 2105, Bieblova 15, k. ú. Smíchov, Praha 5, JUDr. Drahomírovi Šachtovi. Prodej uskutečnit bez opravy střechy Termín: 28/02/2002
Usnesení bylo schváleno 33 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě