Zrušení usnesení OZ Praha 5 č. usn. Z 30/23/98 a č. usn. Z 30/24/98 ze dne 20.10.1998 – záměr prodeje bytového domu č.p. 625, Dreyerova 1, k.ú. Hlubočepy a č.p. 626, Dreyerova 3, k.ú. Hlubočepy

10.
Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Zrušení usnesení OZ Praha 5 č. usn. Z 30/23/98 a č. usn. Z 30/24/98 ze dne 20.10.1998 - záměr prodeje bytového domu č.p. 625, Dreyerova 1, k.ú. Hlubočepy a č.p. 626, Dreyerova 3, k.ú. Hlubočepy
Zrušení usnesení ZMČ Praha 5 se předkládá z důvodu schválení nového záměru a z důvodu nedohody mezi Městskou částí Praha 5 a nájemníky domu v roce 1998
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. r u š í 1. usnesení OZ Praha 5 č. Z 30/23/98 ze dne 21. 10. 1998 - záměr prodeje bytového domu č.p. 625, Dreyerova 1, k.ú. Hlubočepy 2. usnesení OZ Praha 5 č. Z 30/24/98 ze dne 21. 10.1998 č.p. 626, Dreyerova 3, k.ú. Hlubočepy
II. u k l á d á ing. P. Horákovi, zást. starosty seznámit s usnesením Zastupitelstva MČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a CENTRA Termín: 31/10/2001
Usnesení bylo schváleno 40 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5