Zrušení usnesení OZ č.  Z 24/13/98 – prodej domu čp.  57, se stav. pozemkem parc. č.  1858, k. ú. Košíře, Cibulka 113 (Nad Hliníkem 2a) s pronájmem pozemku parc. č. 1853/2 právnické osobě

20/09/2001

Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty
Zrušení usnesení OZ č.  Z 24/13/98 – prodej domu čp.  57, se stav. pozemkem parc. č.  1858, k. ú. Košíře, Cibulka 113 (Nad Hliníkem 2a) s pronájmem pozemku parc. č. 1853/2 právnické osobě

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. r u š í
usnesení OZ č.  Z 24/13/98 – prodej domu čp.  57, se stav. pozemkem
parc. č.  1858, k. ú. Košíře, Cibulka 113 (Nad Hliníkem 2a) s
pronájmem pozemku parc. č.  1853/2 právnické osobě

II. s c h v a l u j e
záměr prodeje dle “Statutu…” domu čp. 57, se stav. pozemkem parc. č.
1858 Nad Hliníkem 2a a pozemkem parc. č. 1853/2

III. u k l á d á
M. Jančíkovi, zást. starosty
realizovat administrativní kroky za účelem přímého prodeje domu, dle
“Statutu…” čp.  57, se stav. pozemkem parc. č.  1858, k. ú.
Košíře, Nad Hliníkem 2a a pozemkem parc. č.  1853/2
Termín: 31/02/2002

Usnesení bylo schváleno 31 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě