Zrušení usnesení Obvodního zastupitelstva Prahy 5 konaného dne 20.9.1994 č. usnesení: Z 25/15/94 dům U Nikolajky 37, č.p.1298, k.ú. Smíchov, č. usnesení Z 25/19/94 dům Brichtova 5, č.p. 812, k.ú. Hlubočepy, č. usnesení Z 25/23/94 dům U Blaženky 6, č.p. 2066, k.ú. Smíchov

24/05/2001

10.
Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Zrušení usnesení Obvodního zastupitelstva Prahy 5 konaného dne 20.9.1994 č. usnesení: Z 25/15/94 dům U Nikolajky 37, č.p.1298, k.ú. Smíchov, č. usnesení Z 25/19/94 dům Brichtova 5, č.p. 812, k.ú. Hlubočepy, č. usnesení Z 25/23/94 dům U Blaženky 6, č.p. 2066, k.ú. Smíchov
Zrušení usnesení Obvodního zastupitelstva Prahy 5 konaného dne 20.9.1994 z důvodů neuskutečnění prodeje bytových domů a změn podmínek prodeje a cenění podle současné oceňovací vyhlášky
Zastupitelstvo městské části Praha 5
r u š í usnesení OZ Prahy 5 ze dne 20.9.1994 č. usnesení Z 25/15/94 U Nikolajky č.p. 1298, Z 25/19/94 Brichtova č.p. 812, Z 25/23/94 U Blaženky č.p. 2066
Usnesení bylo schváleno 36 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě