Zrušení usnesení o společném prodeji domu čp.  992 se stav.poz. parc.č. 2243, k.ú. Smíchov, Na Skalce 25, Praha 5, – spoluvlastníci id. 1/3 obec hl.m. Praha – MČ Praha 5 a id. 2/3 paní Hana Black – Smrkovská, třetí osobě

13/12/2001

25.
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Zrušení usnesení o společném prodeji domu čp. 992 se stav.poz. parc.č. 2243, k.ú. Smíchov, Na Skalce 25, Praha 5, - spoluvlastníci id. 1/3 obec hl.m. Praha - MČ Praha 5 a id. 2/3 paní Hana Black - Smrkovská, třetí osobě
Spoluvlastnice paní Hana Black - Smrkovská navrhla společný prodej celého domu s pozemkem za cenu 5.000.000,- Kč. RMČ 27.3.2001 souhlasila usnesením 11/433/2001 s prodejem za 5,100.000,-Kč 1. Tomáši Dudovi, 2. ing. Petru Kučírkovi. ZMČ P5 schválilo prodej usnesením Z 17/18/2001. Oba zájemci od koupě odstoupili. Na další zveřejnění nepřišla žádná nabídka. Spoluvlastnice prodala svůj podíl sama.
Zastupitelstvo městské části Praha 5
r u š í usnesení č. Z 17/18/2001 ze dne 19.4.2001
Usnesení bylo schváleno 34 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě