Zproštění funkce přísedící u Městského soudu v Praze paní Blanky Vondrové

13/12/2001

6.
Předkladatel: V.Zapletal, radní Zproštění funkce přísedící u Městského soudu v Praze paní Blanky Vondrové
Předseda Městského soudu v Praze pan JUDr.Jan Sváček požádal o zproštění funkce přísedící u Městského soudu v Praze paní Blanky Vondrové, neboť na funkci rezignovala
Zastupitelstvo městské části Praha 5
s c h v a l u j e zproštění paní Blanky V o n d r o v é z funkce přísedící u Městského soudu v Praze ke dni 13.12.2001
Usnesení bylo schváleno 36 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě