Zprávy o činnosti uvolněných členů OR P5

5) Zprávy o činnosti uvolněných členů OR P5
Z 28/4/98 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti 1. starosty ing. A. Bělohlávka 2. zástupce starosty dr. M. Škalouda 3. zástupce starosty doc. dr. E. Jelínkové, CSc. II. u k l á d á doc. dr. E. Jelínkové, zást. starosty předložit na 30. zasedání OZ zprávu o stavu záměru vybudovat zařízení sloužící péči o seniory (Dům s pečovatelskou službou, malometrážní byty, Domov důchodců) s připojenou ekonomickou rozvahou, s vazbou na konkrétní lokalitu, ve které jsou vyjasněné majetkoprávní vztahy. Usnesení bylo schváleno v bodě v bodě I.1. 28 hlasy, v bodě I.2. 26 hlasy, v bodě I.3. 31 hlasy, v bodě II. 33 hlasy.