Zpráva z 19. zasedání bytového výboru ZMČ konaného dne 22.10.2009

Zpráva přílohou

Přílohy ke stažení