Zpráva z 18. zasedání bytového výboru ZMČ konaného dne 14.10.2009

Zpráva přílohou

Přílohy ke stažení