Zpráva Policie ČR a Městské policie

04/02/1999

Z 2/6/99
Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
s o u h l a s í
s vyslechnutím zprávy PČR a MP.
Usnesení bylo schváleno 36 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě