Zpráva o plynofikaci v 1996 – Z 13/21

11/06/1996

27) Zpráva o plynofikaci v 1996 - Z 13/21
Z 13/25/96 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 b e r e n a v ě d o m í zprávu o plynofikaci kotelen objektů ve vlastnictví MČ Praha 5 za r. 1996. Usnesení bylo schváleno 24 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě