Zpráva o činnosti uvolněných členů OR za uplynulé čtvrtletí

4) Zpráva o činnosti uvolněných členů OR za uplynulé čtvrtletí
Z 24/4/98 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti uvolněných členů OR za uplynulé čtvrtletí. Usnesení bylo schváleno 32 hlasy.

Zpráva o činnosti uvolněných členů OR za uplynulé čtvrtletí

4) Zpráva o činnosti uvolněných členů OR za uplynulé čtvrtletí
Z 21/4/97 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti uvolněných členů OR za uplynulé čtvrtletí. Usnesení bylo schváleno 37 hlasy

Zpráva o činnosti uvolněných členů OR za uplynulé čtvrtletí

6) Zpráva o činnosti uvolněných členů OR za uplynulé čtvrtletí
Z 19/6/97 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti uvolněných členů OR za uplynulé čtvrtletí. Usnesení bylo schváleno 34 hlasy.