Zpráva o činnosti KV ZMČ P5 za období 01/2002 do 08/2002

19/09/2002

5.

Předkladatel: J. Metelec, předseda KV
Zpráva o činnosti KV ZMČ P5 za období 01/2002 do 08/2002

Zpráva o činnosti KV byla vypracována v souladu s usnesením č.
15/4/2001 z 15. zasedání ZMČ P5 dne 22. 2. 2001

Zastupitelstvo městské části Praha 5

s c h v a l u j e
zprávu o činnosti KV ZMČ P5 za období 01/2002 do 08/2002

Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě