Zpráva o činnosti FV ZMČ Praha 5 za rok 2001

24/01/2002

3.

Předkladatel: Martin Stránský, předseda FV ZMČ P5
Zpráva o činnosti FV ZMČ Praha 5 za rok 2001

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. b e r e n a  v ě d o m í

Zprávu o činnosti FV ZMČ Praha 5 za rok 2001

II. u k l á d á

předsedovi FV ZMČ Praha 5

předkládat pololetně na zasedání ZMČ P 5 zprávu o činnosti FV ZMČ
Praha 5

Usnesení bylo schváleno

35 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě