Změny a  doplnění “Zásad postupu při prodeji bytů a nebytových prostor se  čtyřmi a  více byty ve  vlastnictví hl. m.Prahy svěřených MČ Praha 5”- úprava textu v odstavci C)/2 a v odstavci E, vložením bodu 7,8

19/09/2002

49.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást starosty

Změny a doplnění “Zásad postupu při prodeji bytů a nebytových
prostor se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl. m.Prahy
svěřených Praha 5″- úprava textu v odstavci C)/2 a v odstavci
E, vložením bodu 7,8

Změny a  doplnění “Zásad postupu při prodeji bytů a nebytových
prostor se  čtyřmi a  více byty ve  vlastnictví hl. m.Prahy
svěřených MČ Praha 5”- úprava textu v odstavci C)/2 a v odstavci
E, vložením bodu 7,8, týkající se věcného předkupního práva ve
prospěch MČ Praha 5

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. změny a doplnění “Zásad postupu při prodeji bytů a nebytových
prostor se  čtyřmi a  více byty ve  vlastnictví hl. m. Prahy
svěřených MČ Praha 5” a to změny v odstavci C)/2 a doplnění
v odstavci E, vložením bodu 7,8, dle důvodové zprávy

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA

Termín: 04/10/2002

Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě