Změna kupní smlouvy na pozemek odprodaný fyz. osobě-Dr. Rudolf Bernklau – č. parc. 2483/1, k.ú. Smíchov, vrácení přeplatku kupní smlouvy – Z 10/17

14/12/1995

13) Změna kupní smlouvy na pozemek odprodaný fyz. osobě-Dr. Rudolf Bernklau - č. parc. 2483/1, k.ú. Smíchov, vrácení přeplatku kupní smlouvy - Z 10/17
Z 10/13/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í se změnou kupní smlouvy s Dr. R. Bernkaluem z 15 m2 na 9 m2 a s vrácením přeplatku za 6 m2 ve výši Kč 10.200,- II. u k l á d á Dr. M. Škaloudovi, zást. starosty zajistit vyhotovení nové kupní smlouvy na 9 m2 dle skutečnosti. Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě