Změna Jednacího řádu OZ Prahy 5:

02/11/1995

5) Změna Jednacího řádu OZ Prahy 5:
Z 9/5/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e změnu Jednacího řádu OZ Prahy 5: 1. § 8 bod 5 - vypustit poslední větu a doplnit o "Každý návrh je přednesen ústně a poté předán návrhové komisi" 2. § 14 bod 2 - doplnění ..."vždy písemně, zastupitel má však právo ji poté přednést i ústně." 3. § 14 bod 3 - ..."s tím, že bude předána všem členům OZ a kopie odpovědi je archivována na organizačním oddělení KST". Usnesení bylo schváleno v § 8 34 hlasy a v § 14 36 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě