Životní situace

ŽÚ – Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území ČR (česká FO – vázaná)