ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON – změny ode dne 1.1.2015

Novela živnostenského zákona byla zveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 140/2014 Sb. a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015. Klíčovým záměrem je další snížení administrativní zátěže podnikatelů.  Pozměňující zákon:

  • ruší jednu z povinností podnikatelů, a to opakovaně dokládat živnostenskému úřadu doklady, které již byly některému z živnostenských úřadů doloženy a skutečnosti, které tyto doklady osvědčují, se nezměnily
  • další změny se týkají vedení údajů o podnikatelích v živnostenském rejstříku a směřují k větší ochraně soukromí a osobních údajů osob zapisovaných do tohoto rejstříku.
S chystanými změnami se můžete seznámit blíže ZDE: