Zasedání dne 4.10.2001

07/08/2002

Na svém 18. zasedání
dne 4.10.2001 projednala komise územního rozvoje následující materiály:


1. Studie AUTO-MOTO salon Vrchlického

Navrhovaný 2-3 podlažní
objekt s jedním podzemním podlažím je situován na pozemku
při souběhu ulic Plzeňská a Vrchlického . Objekt částečně zakrývá pohled na
stávající
budovu celnice při vjezdu do města od západu. Funkční náplň tvoří dvě prodejny
auto
a moto s nezbytným zázemím a drobnou administrativou, popř.s dalšími komerčními

prostory. V podzemním podlaží je uvažováno s parkingem s15 odstavnými stáními.

2. Administrativní
budova na pozemcích při ul. Devonská, Praha 5 – Hlubočepy

Administrativní budova s
jedním předsazeným suterénem a 5 nadzemními podlažími.
Předposlední podlaží je ustupující, poslední má tvar eliptické nástavby. objekt
je situován
rovnoběžně s ulicí, od níž bude oddělen plotem s navazujícím pruhem zeleně,
před
objektem parkoviště. Vpravo a vlevo za parkovištěm rampy do garáže a skladu, na
severu
upravená zahrada.

3. Obytný dům v ulici
Mezi Lány, Praha 5-Jinonice

V navrženém objektu o 3
nadzemních podlažích má být 11 bytových jednotek, v přízemí
menší restaurační zařízení. V rámci pozemku, na němž je dům navržen, bude 14
parkovacích stání, z toho 12 v podzemních garážích, 2 na pozemku.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě