Zasedání dne 27.9.2001

07/08/2002

Na svém 17. zasedání
dne 27.9.2001 projednala komise územního rozvoje tyto materiály:


1.Návrh úpravy územního plánu v katastrálním území Radlice

Dokončení jednání z předchozího
zasedání komise. Navržená úprava napomůže lepšímu využití území v Radlicích,
pod Smíchovským hřbitovem a při ul. Štorkánova pro obytnou zástavbu.

2. Návrh na změnu
územního plánu hl.m.Prahy-využití území v souvislosti s výstavbou
tramvajové trati Barrandov – Holyně

Změna územního plánu
spočívá v tom, že bude možno využít území, v němž se bude realizovat výstavba
tramvajové trati, již v době výstavby, nikoliv až po jejím dokončení.
Tato změna umožní lepší využití uvedeného území.

3. Rekonstrukce skladů
Českých drah Smíchov-jih – LOFT, práce a bydlení

Předmětem stavby je
rekonstrukce stávajících skladů na pozemku Českých drah na objekt pro novou
formu využití, spojující funkci pracoviště a bydlení – "LOFT". Po
rekonstrukci zde bude 11 jednotek a zimní zahrada s parkováním vozů před
objektem.

4. Činžovní vila v ul.
Nad Palatou

Návrh činžovní vily –
bytového domu se 3 bytovými jednotkami, kancelářemi, bazénem a garáží pro 8
aut.

5. Návrh změny územního
plánu na pozemcích při ulici Pod stadiony

Pozemky byly původně určeny
k zástavbě, nový územní plán zde navrhuje funkční využití "sady a
zahrady", vlastník žádá o změnu na "čistě obytné území". Dotčené
pozemky se nacházejí vedle dalších pozemků v ulici, kde již byl návrh změny
územního plánu schválen Radou městské části Praha 5.

6. Novostavba převážně
obytného objektu a podzemních garáží v Praze 5, Motol, ulice
Ježovská

Navrhovaný objekt o 5
nadzemních podlažích je navržen na trojúhelníku mezi ulicemi Ježovská,
Hennerova a Brdlíkova. Objekt má mít dvě podzemní podlaží, počet bytů 24
různých velikostí, V přízemí je navržena restaurace, event. vinárna a fitness,
v podzemních podlažích 59 parkovacích stání, mycí box a místnost stálé služby.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě