Zasedání dne 26.4.2001

07/08/2002

Na svém 9. zasedání 26.4.2001
projednala komise územního rozvoje tyto materiály:


1. Urbanisticko-architektonické studie "Čerpací stanice PHM a hotel
PRIMOTEL"

Stavba je navržena na místě
tři demolovaných objektů při Plzeňské ul. u přemostění Kartouzské ul. Stavba
obsahuje 7podlažní objekt hotelu kategorie F1 s jedním PP a výtahem do
podzemních garáží. Objekt čerpací stanice je umístěn pod přemostěním a kromě
běžného vybavení obsahuje kiosek občerstvení s nepřetržitým provozem.
Stavba je v souladu s územním plánem, který zde navrhuje funkční využití
smíšené obchodu a služeb.

2. Stánek OVOCE-ZELENINA v
památkové zóně – dokončení projednání a změna usnesení komise z 19.10.2000

Vzhledem k tomu, že oproti původnímu návrhu došlo ke změně pouze ve tvaru
střechy, komise neshledává důvod pro změnu svého negativního stanoviska z
19.10.2000 a nadále požaduje předložení variantních návrhů..

3. Návrh úpravy míry
využití území pro zástavbu v ul. Musílkova, Praha 5-Košíře

Jedná se o dva pozemky v ul. Musílkova v Košířích . Podle územního plánu jsou
určeny pro funkční využití "čistě obytné", míru využití území však
územní plán stanovuje tak, že by zde bylo možno postavit pouze tři malé obytné
vily. Vzhledem k tomu, že vlastníci pozemků /soukromá osoba + MČ/ chce prodat
oba pozemky jako celek, takováto stavba by byla třikrát dražší než obvykle,
žádá navrhovatel změnu míry využití území, která by umožnila postavit zde
navrhovaný objekt s 18 nadstandardními byty, 32 místy v podzemních garážích a
fitness centrem pro obyvatele.

4. Stanovisko komise
územního rozvoje k Aktualizovanému Zadání urbanistické studie Radlice –
Jinonice, zprac. MHMP OPPD, dat. duben 2001

Členové komise obdrželi písemný materiál – Návrh stanoviska, který zpracoval
ved. odboru územního rozvoje ing.Langhammer. V materiálu je uveden postup při
zpracování zadání této studie a odkaz na "Stanovisko MČ Praha 5 ke
zpracování zadání a využití území řešeného urbanistickou studií Radlice –
Jinonice", schváleného usnesením Rady MČ Praha 5 č.15/468/2000 ze dne
6.6.2000.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě