Zasedání dne 25.10.2001

07/08/2002

Komise územního rozvoje na svém 19. zasedání dne 25.10.2001 projednala následující
materiály:


1. Studie administrativní budovy v ul. Vrchlického

Navrhovaný víceúčelový
objekt na nároží ulic Vrchlického, Hlaváčkova, Prachnerova o 5 nadzemních
podlažích s podzemními garážemi.Vjezd do objektu z ul. Hlaváčkovy, výjezd do
ul. Vrchlického. Výškově je objekt přizpůsoben výšce okolních objektů v ul. Prachnerova
a Vrchlického.

2. Novostavba převážně
obytného objektu a podzemních garáží v ul. Ježovská v Praze 5,
Motole

Novostavba 5tipodlažního objektu s 24 bytovými jednotkami a s podzemními
garážemi pro 49 vozidel ve dvou podzemních podlažích. V části přízemí občanská
vybavenost. Objekt je situován na trojúhelníkovém pozemku mezi ul. Hennerova,
Brdlíkova a Ježovská.

3. Změna územního plánu
na pozemku v Duškově ul. v Praze 5, Smíchov

Pozemek se nachází po pravé
straně ulice Duškovy ve směru do centra . Současný platný územní plán zde
navrhuje funkční využití "parky a parkově upravené plochy".Jedná se
však o soukromý oplocený pozemek, který nebude sloužit jako veřejná zeleň.
Majitelé žádají o změnu funkčního využití na "smíšené území obchodu a
služeb". Pokud bude změna schválena, bude městská část Praha 5 požadovat
obnovu schodiště směrem k Bertramce a k Husovým sadům.


4. Investiční záměr výstavby 3 RD v ul. U Vojanky v Praze 5, Košíře

Na třech pozemcích v přímém sousedství lesních ploch jsou navrženy 3 rodinné
domy o celkové výměře 660 m2.

5. Urbanistické studie
Smíchov-jih a Nová Ves

Tyto studie se v současné
době dokončují, k veřejnému projednávání by měly být předány začátkem
listopadu. Pro veřejnost budou obě studie vystaveny od 20. listopadu 2001 v
suterénu budovy Úřadu městské části Praha 5 Nám. 14.října č. 9.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě