Zasedání dne 15. 3. 2001

07/08/2002

Komise výstavby na svém pravidelném, již 5. zasedání dne 15. 3.
2001
projednávala tyto materiály:


1. Stanovisko k urbanistické studii Nová Ves, část Průzkumy a rozbory.

Komise přijala
stanovisko s připomínkami, týkajícími se zejména ochrany životního prostředí ,
vzhledem k tomu, že toto území se nachází v přírodním parku Prokopské a
Dalejské údolí.

2. Dokumentace stavby
"SMÍCHOV – GATE"

Návrh zástavby mezi
vyústěním Kartouzské ul. do ul. Plzeňské a prodloužením ulice Radlické do ulice
Kartouzské.

Byly podány vstupní
informace, stanovisko bude přijato na dalším zasedání.

3. Návrh na změnu
územního plánu na pozemcích č. parcely 1052/3 a 1052/1 Hlubočepy

Dle územního plánu část soukromého
pozemku určena pro sportoviště, vlastník žádá o změnu na "čistě obytné
území".

Komise souhlasí s
návrhem změny.

4. Náměty k rozvoji městské části Praha 5

Aktualizovaný materiál z
loňského roku. Byly podány vstupní informace, materiál bude
projednán na příštím jednání komise.

4. Stavba
Radlická-Strahovský tunel -Východní tunelová trouba, trvalý obtok stoky
"P"

Nepříznivá konfigurace
terénu a geologické podmínky při stavbě tunelů Mrázovka si vynutily přeložku
sběrače "P".

KV bere na vědomí jako
vstupní informaci, dokončeno bude na příštím jednání.

5. Trhací práce při
výstavbě tunelů Mrázovka – Štola mezi tunelovou propojkou č. 3 a rozpletem
východní tunelové trouby

Úkolem této štoly je
ověření geologického složení terénu. Délka štoly je 123 m.

Komise souhlasí s
provedením trhacích prací malého rozsahu s podmínkou jejich použití jako
doplňkové technologie a stálého monitoringu účinků trhacích prací na objekty v
trase jejich provádění.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě