Zasedání dne 14.2. 2001

31/07/2002

Komise
územního rozvoje na zasedání dne 14.2. 2001 projednala následující materiály:


1. US Radlice – Jinonice
Výklad k Urbanistické studii Radlice – Jinonice přednesl ing. S. Langhammer
jako informaci.

2. Stánky – informace radního p. Zapletala
Informace pana radního Zapletala se týkala nezkolaudovaných prodejních zařízení
na tržištích Ostrovského a na Tilleho náměstí, dále pak jednotlivých stánků na
Smíchovském nádraží a u stanice metra na Knížecí v souvislosti s navrhovanou
"Přílohou tržního řádu".


3. Stanovisko KÚR k
dokumentaci k územnímu řízení stavby "Garáže Hlubočepy, Lamačova ul. Praha
– Barrandov" na pozemku č. parc. 1040/95 v k.ú. Hlubočepy
Výklad k dokumentaci k územnímu řízení stavby "Garáže Hlubočepy, Lamačova
ul. Praha – Barrandov" na pozemku č. parc. 1040/95 v k.ú. Hlubočepy
přednesla ing. arch. E. Lacinová
Garáže 1. etapy jsou navrženy v západní části na 2/3 stávajícího parkoviště v
ulici Lamačova s celkovou kapacitou 165 stání z toho 102 garáží a 63 krytých
stání pod zastřešením + 26 pozemních parkovacích stání (celkem 191 stání). Po
dořešení majetkoprávních vztahů ve východní části lze dobudovat 2. etapu.
Celková kapacita 293 stání z toho 230 garážových stání, 63 volných stání pod
zastřešením + 42 parkovacích míst pozemních (celkem 335 stání). Na tomto místě
zůstává zachováno současné parkoviště s 36 parkovacími místy.
Objekt garáží má 2 NP s krytým parkováním pod zastřešením objektu segmentového
tvaru. Přístupy do podlaží jsou řešeny obousměrnou zastřešenou a opláštěnou
kruhovou rampou o sklonu max. 10%. Výška dvoupodlažního objektu + parkovací
plocha pod zastřešením je 9,2 m. Vjezd a výjezd do objektu jsou situovány na
příjezdové straně do obytné zóny, aby nedocházelo k dalšímu pohybu aut uvnitř
zóny. Fasády budou provedeny v kombinaci hladkých štukových omítek s
podhledovým lícovým zdivem a prosklenými plochami schodišť. Řešení počítá s
doplněním zatravněných ploch a s osázením nízké i vzrostlé zeleně. K projektu
je zpracována Hluková studie, říjen 2001.


4. Stanovisko KÚR k
objemové studii "Košířské náměstí, Nepomucká, Pod školou" Praha 5,
Košíře
Výklad k objemové studii "Košířské náměstí, Nepomucká, Pod školou"
Praha 5, Košíře přednesla ing. arch. E. Lacinová.
Jedná se o dostavbu nároží blokové zástavby v území s funkčním využití OV –
všeobecně obytné.


5. Stanovisko KÚR ke
studii "Kabel 110 kV a sděl.: TR Smíchov – TR Jinonice II"
Výklad ke studii "Kabel 110 kV a sděl.: TR Smíchov – TR Jinonice II"
přednesl ing. S. Langhammer jako informaci.


6. Stanovisko KÚR ke
studii "Kabel 110 kV a sděl.: TR Smíchov – TR Holešovice"
Výklad ke studii "Kabel 110 kV a sděl.: TR Smíchov – TR Holešovice"
přednesl ing. S. Langhammer jako informaci.

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě