Zasedání dne 13. 9. 2001

07/08/2002

Na svém 16. zasedání
dne 13. 9. 2001 projednala komise územního rozvoje tyto materiály:


1. Bytový dům Barrandov" při ul. Štěpařská

Novostavba bytového domu o
7 nadzemních podlažích a 2 podzemních podlažích se 126 malometrážními byty a 139
parkovacími stáními v suterénu.

2. Přístupový koridor na
pozemek v ul. Stroupežnického 10

Účelem stavby je zřízení
vstupů do suterénu domu, kde majitel domu uvažuje o zřízení
prodejních prostor v nevyužívaných prostorách sušárny a prádelny.

3. Návrh úpravy územního
plánu v katastrálním území Radlice

Návrh úpravy se týká
zlepšení využití území pro obytnou zástavbu v Radlicích, pod Smíchovským
hřbitovem a při ul. Štorkánova.

4. Změna územního
rozhodnutí na stavbu "Rezidenční čtvrť Nad Zámečkem" v Praze
5-Jinonicích

V lokalitě mezi Jinonickým
zámečkem a přírodním útvarem Vidoule bylo vydáno
územní rozhodnutí na stavbu "Rezidenční čtvrť Nad Zámečkem.". Nyní
byl předložen
návrh na výstavbu Německé školy, jejíž část zasahuje do území, "Rezidenční
čtvrti"
tak, že bude nutno vypustit stavbu 4 rodinných domů. Tato změna vyžaduje i
změnu
územního rozhodnutí.

5. Bytový dům ul. Slávy
Horníka

Novostavba v proluce mezi
stávající objekty o 3 nadzemních podlažích se 7 bytovými jednotkami, v přízemí
8 garážových stání.

6. Objemová studie
"Obytný soubor Třístoličná"

Novostavba na místě
bývalých Sběrných surovin. Soubor obsahuje 6 sekcí ve dvou objektech s 63
bytovými jednotkami, administrativní prostory a služby. V suterénu 122
garážových stání.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě