Zasedání dne 1. 3. 2001

07/08/2002

Na zasedání dne 1. 3.
2001
projednávala komise výstavby tyto hlavní body:

ˇ US Nová Ves, část Průzkumy a rozbory;

ˇ dokumentace k územnímu
řízení stavby "SMÍCHOV-GATE";

ˇ návrh na změnu územního plánu
na pozemcích číslo parcely 1052/3 a 1052/1, katastrální území Hlubočepy;

ˇ náměty k rozvoji MČ Praha
5;

ˇ stavba Strahovského
tunelu východní tunelová trouba, trvalý obtok stoky P; 

ˇ dokumentaci stavby
"Trhací práce – štola mezi TP 3 a rozpletem východní tunelové trouby"
– doplňující inženýrsko-geologický průzkum.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě